تماس با ما

دبیرخانه جشنواره: تهران، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - خیابان 31 - خیابان آماج- پلاک 17 - واحد 5

تلفن های دبیرخانه: 88482203  - 88721921  -  88482399

پست الکترونیکی: info@nicf.ir


تماس با ما

تماس با ما
*
*