برگزیدگان نخستین دوره جشنواره 1384

 برگزیدگان اولین دوره جشنواره ملی قهرمانان صنعت 1384

 ردیف نام شرکت
مدیر عامل
 1مهدتابان
جناب آقای مهندس عابدی
 2تراکتورسازی ایران
جناب آقای محسن خادم عرب باقی
 3بوتان
جناب آقای مهندس خلیلی عراقی
 4کربن ایران
جناب آقای عظیمی پور
 5سپهر الکتریک
جناب آقای داود بدلی
 6روزنامه دنیای اقتصاد
جناب آقای علیرضا بختیاری
 7 گروه صنعتی پیامجناب آقای دکتر حسین داودیان
 8 کاشی شیرکوه یزدجناب آقای دکتر مهدی دهقانپور
 9تولی پرس
جناب آقای سید رضا زیتون نژاد موسویان
 11صنایع غذایی بهروز
جناب آقای بهروز فروتن
 12ایستا افزار
جناب آقای علی لعلی
 13فراگامان
جناب آقای فرزاد هاشمی
 14درآسا
سرکار خانم بهجت مجیدی نامی
 15 سپادجناب آقای مهندس صابری فرد
 16کفش البرز
جناب آقای قاسم سعیدی نژاد
 17پلیمر کرمان
جناب آقای مهندس ترابی
 18آزاد البرز
جناب آقای محمدرضا یوسفی