برگزیدگان دومین جشنواره قهرمانان صنعت 1385

برگزیدگان دومین جشنواره قهرمانان صنعت 1385

 ردیف نام شرکت
 نام مدیر عامل
1 صنایع تبدیلی الوندجناب آقای بهزاد دادگر
2
 سوپر پایپ اینتر نشنالجناب آقای مهرداد یوسفی
3 توسعه معادن روی ایرانجناب آقای  مهندس فروزنده
4
 کربن ایرانجناب آقای  حسن وفایی
5پتروشیمی اصفهان
جناب آقای علی مستاجران
6
 سیمان سپاهانجناب آقای حسین آربیع
7 تولی پرسجناب آقای سید رضا زیتون نژاد موسویان
8
نفت پاسارگاد
جناب آقای عباس قناد رضایی
9 سیمان اصفهانجناب آقای حسین صبوخانیان
10
نفت سپاهان
 
11سامان کاشی
جناب آقای سید کمال سید محسن
12
صنعتکاران برمی
جناب آقای محمد علیزاده برمی
13 سیلانه سبزجناب آقای مازن حریری
14
صنعتی سوزان
جناب آقای علی حاجی زاده
15 فرا گامان صنعتجناب آقای فرزاد هاشمی
16
مهندسی پژوهشی فراگستر
جناب آقای علی شریفی
17 سپهر الکتریکجناب آقای داود بدلی
18
 کابل افشانجناب آقای فرج اله خدابخشی
19گراد آفرین
جناب آقای محسن اصفهانیان
20
کاشی شیرکوه یزد
جناب آقای دکتر مهدی دهقانپور
21 تراکتور سازی ایرانجناب آقای محسن خادم عرب باقی
22
 گروه صنعتی پیامجناب آقای دکتر حسین داودیان
23 صنایع غذایی ماناجناب آقای سید مهدی آثاریان
24
گلرنگ
جناب آقای محمد کریم فضلی
25چشمه ساران
جناب آقای غلامرضا محمدی
26
فولاد جنوب
جناب آقای احمد دنیا نور
27نهادین آرمان
جناب آقای دکتر کوروش همتی علمداری
28
تماس گستر کیش
جناب آقای  طهماسب داودی
29تندیس و پیکره شهریار
جناب آقای اسفندیار ایمان زاده
30
سازه گستر وزین
جناب آقای آسادور ملک وارطانیانس
31 کرج ایلیاجناب آقای قدمخیر محمدی
32
کیمیا فام
جناب آقای محمد سعید هفت جواهریان
33 صنعتی گداختارجناب آقای پیام خلیلی
34
نوبل
جناب آقای عالی خیر اللهی
35 مخمل و ابریشم کاشانجناب آقای سید محمد حسین زبرجد
36
 خدماتی پست  بانک ایستا افزار
جناب آقای وحید نیکو نام طوسی
37کفش البرز
جناب آقای قاسم سعیدی نژاد