برگزیدگان چهارمین جشنواره قهرمانان صنعت 1387

 برگزیدگان چهارمین جشنواره قهرمانان صنعت 1387

 ردیفنام شرکت
نام مدیر عامل
 1تولیدی آرد جرعه
جناب آقای محمد عصارزاده گان
2
استام صنعت
جناب آقای مهیار حقی
 3گروه تولیدی اشی مشی
جناب آقای ایرج محبوبی
4
صنعتی توزین الکتریک
جناب آقای مرتضی پویان
 5 تولی پرسجناب آقای سید رضا زیتون نژاد موسویان
6
تولیدارو
جناب آقای بهرام منصور خاکی
 7تولیدی خوشخواب
جناب آقای محمد سپاسی آشتیانی
8
رادیاتور ایران
جناب آقای محمد شیخ ااسلامی
 9رسول ماشین
جناب آقای محمدرضا جبارزارع
10
سپهر الکتریک
جناب آقای داود بدلی
11صنام الکترونیک
جناب آقای پرویز توسلی
 12قالبهای صنعتی ایران خودرو
جناب آقای غلامرضا علوی
13
 قند نقش جهانجناب آقای مجتبی کاروان
 14 صنایع کاشی تیما جناب آقای محمد مهدی ناصری
15
 کاشی شیرکوه یزدجناب آقای دکتر مهدی دهقانپور
 16کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا
جناب آقای محمدرضا بابایی
17
تولیدات کشاورزی و شیمیایی گیاه
جناب آقای محمد خصوصی
 18 نساج پلاستیک فرشید اصفهانجناب آقای جمشید پورپشنگ
19
نفت پاسارگاد
جناب آقای عباس قناد رضایی
 20آب معدنی والوزی
جناب آقای مهدی والوزی
21
 شرکت صنعتی العوجانجناب آقای پیمان قاسم رشید
 22 پیشگام صنعتجناب آقای رضا طباطبائیان
23
چای سنیک
جناب آقای مجتبی نصرتی
 24داروسازی رشد دانه گرگان
جناب آقای سید حسن شریعت
25
 سامان پلاستیک شرقجناب آقای  نادر اسلامیان
 26سرمایه گذاری صنعت و معدن
جناب آقای سید کاظم حیان
27
صنایع غذایی آمل
جناب آقای ابراهیم بذر افشان
 28 صنعت کاشی کاژهسید احمد اسماعیلی
29
صنایع کارتن نورین
جناب آقای شهرام آرمین
 30تولیدی و صنعتی کیز ایران
سرکار خانم نازنین غفاری
31
فرآورده های گوشتی شیراز
جناب آقای سید مهدی خاکره
 32موسسه مشاوران مالی و سرمایه گذاری پارسیان فردا
جناب آقای محمدرضا جهان بیگلری