برگزیدگان پنجمین جشنواره قهرمانان صنعت 1388

چهره های ماندگار پنجمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت 1388

 ردیفنام شرکت
نام مدیر عامل 
 1رئیس کل بانک مرکزی
جناب آقای دکتر محمود بهمنی
2
بانک سامان
جناب آقای اله وردی رجایی سلماسی
 3ایران آوند فر
جناب آقای منوچهر سلطانی
4
گروه صنعتی ایران خودرو
جناب آقای مهندس جواد نجم الدین
 5 سپهر الکتریکجناب آقای مهندس داود بدلی
6
پخش پگاه
جناب آقای محمد اسماعیل قدس
 7تولیدی خوشخواب
جناب آقای محمد سپاسی آشتیانی
8
سهامی عام کف
جناب آقای مهندس علی نقیب
 9مجتمع تحقیقاتی تولیدی ایران فریمکو
جناب آقای علی اصغر کیهانی
10
 رنگ و رزین الوانجناب آقای محمد علیخانزاده

 

بانک ها برگزیده پنجمین دوره جشنواره ملی قهرمانان صنعت 1388

 ردیفنام بانک/موسسه
نام مدیر عامل
 1 موسسه مالی و اعتباری مهرجناب آقای دکتر احمد شفیع زاده
2
 بانک ملیجناب آقای محمدرضا حسین زاده
 3بانک انصار
جناب آقای دکتر غلام حسن تقی نتاج
4
 بانک سپهجناب آقای  دکتر حسنعلی قنبری
 5بانک تجارت
جناب آقای دکتر مجید رضا داوری
6
 بانک ملتجناب آقای دکتر علی دیواندری
 7رئیس کل بانک مرکزی
جناب آقای دکتر محمود بهمنی
8
 رئیس هیات مدیره بانک سامانجناب آقای اله وردی رجایی سلماسی

برگزیدگان پنجمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت 1388

 ردیف نام شرکت
نام مدیر عامل
 1 سیاحان سپهر آسیا
سرکار خانم فاطمه دانشور
2
  استام صنعتجناب آقای مهیار حقی
 3 انتشارات بین المللی گاج
جناب آقای ابوالفضل جوکار قهرودی
4
 ایساکو
جناب آقای محمدرضا بابایی
 5 پارس خودرو
جناب آقای مسیح مشهدی تفرشی
6
 تتاجناب آقای حسن خاکباز
 7 تجهیزات انتقال برق پارس
جناب آقای سید محمد صادق میرغفوریان
8
تولی پرس
جناب آقای  سعید شمیرانی
 9  تولیدی آرد گیلان خوشه
جناب آقای عبداله محمدی مهربانی
10
 تولیدی و شیمیایی گل ایرانجناب آقای حیدر زمانی
 11  رایان گستر کامنجناب آقای پژمان تابناک
12
 رنگ و رزین الوان
جناب آقای مهندس مهدی علیخانزاده
 13 سایپا دیزل
جناب آقای دکتر علی ملک
14
  سیمان اردستانجناب آقای احمدرضا عمرانی فرد
 15 سیمان سپاهان
جناب آقای حسین آربیع
16
 طرفه نگار
جناب آقای شهرام شکوری
 17  فراگامان صنعت و تجارتجناب آقای فرزاد هاشمی
18
 کاشی شیر کوه یزدجناب آقای مهدی دهقانپور فراشاه
 19 کدبانو (دلپذیر)
جناب آقای فرهاد ظروفی
20
  گروه تولیدی پفیشجناب آقای مجید حسینی
 21 گروه صنعتی جم
جناب آقای جلیل مکینه چی
22
  گروه صنعتی کبیرجناب آقای محمد باقر کبیری
 23  مجتمع صنایع بسته بندی گوشت مهیا پروتئین
جناب آقای بهزاد درخور
24
 موسسه مشاوران مالی و سرمایه گذاری پارسیان فردا
جناب آقای محمدرضا جهان بیگلری
 25 نازنین شهد خراسان
جناب آقای جواد ندامتی
26
 وریا مهر
جناب آقای یوسف صادقی مقدم
 27  ویستابست
جناب آقای محمد جواد اقدامیان