برگزیدگان سیزدهمین دوره جشنواره ملی قهرمانان صنعت 1396

برگزیدگان سیزدهمین دوره جشنواره ملی قهرمانان صنعت 1396

ردیف نام شرکت
 نام مدیر عامل
 1 موسسه آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای نیروی تدبیر ایرانیان
 سرکار خانم دلبر نیروشک
 2 گروه تولیدی مبلمان برلیان
جناب آقای محمود اسحاق بیگی
 3 شرکت صنایع گلدیران
جناب آقای مهندس علیرضا خزاعی
 4 گروه صنعتی عامری
 جناب آقای علی عامری
 5 موسسه همشهری
جناب آقای مرتضی حاجی
 6 گروه توسعه ملی جناب آقای دکتر کسری غفوری
 7 شرکت صنعتی و بازرگانی صحت جناب آقای فرهاد نیل فروشان
 8 شرکت پتروشیمی شیمی بافت جناب آقای سید محسن شمس
 9 شرکت مادر تخصصی عمران و مسکن جناب آقای مجتبی کمیلی
 10 شرکت صنعتی بهپاک جناب آقای دکتر علیرضا شریفی
 11 شرکت لوازم خانگی کن جناب آقای نور الدین بنایی نژاد
 12 شرکت لوازم خانگی کن جناب آقای سعید قرآنی
 13 شرکت لوله و ماشین سازی ایران جناب آقای محمد رضا بابایی
 14 شرکت لوله گستر خادمی جناب آقای محمد رضا خادمی ولی پور
 15 شرکت نفت ایرانول شرکت نفت ایرانول
 16 بانک رفاه کارگران جناب آقای دکتر محمد سهمانی
 17 شرکت دشت مرغاب جناب آقای پیمان فهندژسعدی
 18 شرکت فرش قرمز شرق جناب آقای امیر مسعود هاشمی
 19 شرکت نفت پارس جناب آقای مهندس حمیدرضا خلیلی
 20 شرکت صنعتی و معدنی گروه توسعه ملی جناب آقای فخراله مولایی
 21 گالری 20 جناب آقای رامین میر عبدالباقی
 22 شرکت بین المللی مهندسی ایران جناب آقای علی همت
 23 شرکت درین کاشان جناب آقایی ناصر بکتاش
 24 گروه ساختمانی کوروش جناب آقای کوروش مهدیون
 25شرکت صنایع غذایی جرعه
جناب آقای محمد عصارزاده گان
26
شرکت تله کابین توچال
 جناب آقای مهندس پرهیزکار
 27شرکت دانش بنیان نسل اندیشه سبز نما
 جناب آقای محمد ابوالحسنی
28
شرکت راهکارهای هوشمند فناوری اطلاعات کیش
جناب آقای مهندس سعید همت آزاد
 29شرکت صنایع غذایی بهروز نیک
 جناب آقای مسعود رضایی
30
 شرکت نفت بهران جناب آقای مهندس عزیزی
 31گروه صنایع فخار
 جناب آقای شهرام فخار
32
 شرکت خدمات ورزشی کیا افروزجناب آقای کاوه صدقی
 33شرکت تولیدی فراز موتور تهران
جناب آقای مهندس جهانگیر نصیری
34
شرکت توزیع داروپخش
جناب آقای احسان والی عضو محترم
هیات مدیره
 35شرکت مهندسی مهر
جناب آقای مهندس ارشاد کریمی
36
مجتمع فرآورده های غذایی و صنعتی سیبون
 جناب آقای مهندس عبدالنبی جُرَک
 37گروه فاتح صنعت کیمیا
جناب آقای دکترسید محمد علی فاطمی