13

تلاش­های چندساله اخیرخبرگان حوزه برندسازی، مسئولین، اساتید دانشگاهی، اصحاب صنعت و ارباب تجارت، همه به آنجا رسیده است که امروزه دیگر ضرورت پرداختن به امر مدیریت برند و برندسازی بر بسیاری از بزرگان حوزه اقتصاد و سیاست ایران واضح و آشکار است. اکنون این پرسش پیش می­آید که نیل به این مقصود و آفرینش ثروت و نام­آوری از گذرگاه برندسازی چگونه میسر و ممکن است. متاسفانه تنوع گستره­های متفاوت برندسازی، پاسخ گویی به این پرسش صحیح را چالش برانگیز نموده است. ازین رو پیچیدگی­های این حوزه مارا بر آن داشته تا برای دست یافتن به راه­حل­های عملی، گامی فراتر از بحث­های پایه­ای علمی که لزوم و وجوب آنها بر هیچکس پوشیده نیست، برداریم و پای به سرای عملی­سازی علم، که همانا «فناوری» است بگذاریم.

از عمده فناوری هایی که نام برده شد، همانا رتبه بندی و ارزش گذاری برندها می باشد. از این روش ارزش و قیمت برند را که به عنوان دارایی ناملموس استراتژیک و جزیی از سرمایه های  یک شرکت محسوب می گردد، مورد ارزیابی و سنجش قرار خواهد گرفت. به قول استادم دمینگ تا چیزی اندازه گیری نشود، قابلیت مدیریت نخواهد داشت.

امسال نیز به مانند یازده سال گذشته برآن شده ایم که با برگزاری سیزدهمین همایش از سری همایش های قهرمانان صنعت به داوری، انتخاب و  معرفی برندهای ارزشمند در حوزه های مختلف بپردازیم. باشد که در این راه با همیاری و همراهی نام آوران، قهرمانان، برندهای معظم ، اساتید، مسئولین و مدیران شرکتهای دولتی و خصوصی این مهم بسان سال های گذشته با موفقیت و بهروزی بیش از پیش محقق شود و برندهای ایرانی روز به روز بر قله های موفقیت دیده شوند.

 در پایان ضمن سپاس از کلیه مسئولین دولتی، مدیران برند و همکاران خود در جشنواره یک آرزوی قلبی خود را در اینجا عیان می گویم، و آن این است که در افق 1404 ده برند ایرانی در زمره هزار برند برتر دنیا و یکی در شمار یکصد برند برگزیده جهان قرار گیرند.

 

                                                                                                                                                   شهریار شفیع

                                                 دبیرعلمی همایش